fbpx

Showing all 16 results

THIẾT BỊ PHÁT SÓNG WIFI

Bộ phát sóng Wifi Ruijie RG-AP840-I

14.520.000
Brands:
RUIJIE-REYEE

THIẾT BỊ PHÁT SÓNG WIFI

Bộ phát sóng Wifi Ruijie RG-AP820-L(V2)

5.253.600
Brands:
RUIJIE-REYEE
2.085.600
Brands:
RUIJIE-REYEE
2.877.600
Brands:
RUIJIE-REYEE

THIẾT BỊ PHÁT SÓNG WIFI

Nguồn Poe cho wifi RG-E-130(GE)

1.188.000
Brands:
RUIJIE-REYEE

THIẾT BỊ PHÁT SÓNG WIFI

Nguồn Poe cho wifi RG-E-120(GE)

580.800
Brands:
RUIJIE-REYEE

THIẾT BỊ PHÁT SÓNG WIFI

Bộ thu phát sóng không dây RG-EST310

5.808.000
Brands:
RUIJIE-REYEE

THIẾT BỊ PHÁT SÓNG WIFI

AP wifi ngoài trời RG-EAP602

6.309.600
Brands:
RUIJIE-REYEE

THIẾT BỊ PHÁT SÓNG WIFI

AP wifi gắn tường RG-RAP1200(P)

4.197.600
Brands:
RUIJIE-REYEE

THIẾT BỊ PHÁT SÓNG WIFI

AP wifi gắn tường RG-RAP1200(F)

1.557.600
Brands:
RUIJIE-REYEE

THIẾT BỊ PHÁT SÓNG WIFI

Bộ phát sóng wifi RG-AP210-L

1.759.200
Brands:
RUIJIE-REYEE

THIẾT BỊ PHÁT SÓNG WIFI

Bộ phát sóng wifi RG-AP710

3.127.200
Brands:
RUIJIE-REYEE

THIẾT BỊ PHÁT SÓNG WIFI

Bộ phát sóng wifi RG-AP720-L

4.759.200
Brands:
RUIJIE-REYEE

THIẾT BỊ PHÁT SÓNG WIFI

Bộ phát sóng wifi RG-AP730-L

7.327.200
Brands:
RUIJIE-REYEE
Call Now Button