fbpx

Thiết bị đăng ký thẻ từ DS-K1F100-D8E

2.350.000

Thiết bị đăng ký thẻ từ
• USB Plug-and-play
• Hỗ trợ các loại thẻ khác nhau
•Hỗ trợ mã hóa thẻ đảm bảo không coppy

Call Now Button