Thiết bị kiếm soát cửa bàn phím + thẻ từ MF DS-K1T802M

2.250.000

Value Series Network Wire Card Terminal
• Hoạt động kiểm soát cửa độc lập
• 3000 card and 10000 event storage
• Hỗ trợ tính năng kiếm soát cửa ra vào
• Hỗ trợ tiêu chuẩn kết nối TCP / IP

Call Now Button