fbpx

Nguồn USP cho kiếm soát cửa 1 cánh DS-K7M-AW50

2.720.000

UPS cấp nguồn cho hệ thống kiểm soát cửa.
Cấp nguồn cho hệ thống gồm:
• Thiết bị kiểm soát cửa
• Khóa từ đơn

Call Now Button