fbpx

Nguồn USP cho kiếm soát cửa 2 cánh DS-K7M-AW100

4.260.000

UPS cấp nguồn cho hệ thống kiểm soát cửa.
Cấp nguồn cho hệ thống gồm:
• Thiết bị kiểm soát cửa
• Khóa từ đôi.

Call Now Button